top of page
Search

Tổ Chức Bên Em Đang Có Ta tổng kết số tiền thâu được trong đợt gây quỹ ủng hộ người tỵ nạn Ukraine

THÔNG CÁO BÁO CHÍThứ Tư ngày 6 tháng 04 2022

TỔ CHỨC BÊN EM ĐANG CÓ TA TỔNG KẾT SỐ TIỀN THÂU ĐƯỢC TRONG ĐỢT GÂY QUỸ ỦNG HỘ NGƯỜI TỴ NẠN UKRAINE

Quỹ Bên Em Có Ta xin hân hạnh thông báo chúng tôi đã gây quỹ được $300,094.27 Mỹ Kim từ cuộc gây quỹ cho Ukraine – với chủ đề From Overseas Vietnamese, with Love, được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022 tại SBTN. Quỹ Bên Em Có Ta đã gởi một trăm phần trăm (100%) số tiền thu được cho hai tổ chức phi lợi nhuận là “Hội Hồng Thập Tự Ukraine” và “White Ribbon” chuyên cung cấp viện trợ nhân đạo như thực phẩm, nước uống, thuốc men, nơi cư trú và nhu yếu phẩm cho người dân Ukraine.

Quỹ Bên Em Có Ta đã chuyển cho “Hội Hồng Thập Tự Ukraine” $239,615.17 Mỹ Kim vào ngày 6 tháng 4 năm 2022 và “White Ribbon” $60,094.10 Mỹ Kim vào ngày 23 tháng 3 năm 2022. Hai tổ chức phi lợi nhuận này đã nhận được số tiền gây quỹ, và tờ biên nhận đã được đăng trên trang web của Tổ chức Bên Em Đang Có Ta, www.benemdangcota.org

Bên Em Có Ta Foundation và SBTN xin gửi lời cảm ơn với tất cả tấm lòng đến quý khán giả và các nhà tài trợ đã đóng góp cho cuộc gây quỹ của chúng tôi cho Ukraine – From Overseas Vietnamese, with Love. Là một cộng đồng người tị nạn, chúng tôi đồng cảm với người dân Ukraine và cảm nhận được nổi đau khổ khi phải di tản để thoát khỏi sự khủng bố của chiến tranh, sự đổ máu, và nước mắt của những người vô tội cũng như khát vọng kiên cường cho tự do, công lý và bình đẳng.

Trân trọng,

Bên Em Có Ta Foundation và Đại diện SBTN

Trúc Hồ

—————————–

PRESS RELEASE

Wednesday, April 6, 2022

BÊN EM ĐANG CÓ TA FOUNDATION’S FUNDRAISER TO SUPPORT UKRAINIAN REFUGEES

Bên Em Đang Có Ta Foundation is honored to announce that we have fundraised $300,094.27 MỸ KIM from our fundraiser for Ukraine – From Overseas Vietnamese, with Love, held on Sunday, March 13, 2022 at SBTN. Bên Em Đang Có Ta Foundation will provide a hundred percent (100%) of this proceed to two non-profit organizations, “Ukraine Red Cross Society” and “White Ribbon”, which are dedicated to providing humanitarian aid such as food, clean water, medicine, shelter, and necessities to the people of Ukraine.

Bên Em Đang Có Ta Foundation has wired “Ukraine Red Cross Society” $239,615.17 MỸ KIM on April 6, 2022 and “White Ribbon” $60,094.10 MỸ KIM on March 23, 2022. Receipts and acceptance of our fundraised proceeds by these two non-profit organizations will be posted on Bên Em Đang Có Ta Foundation website, www.benemdangcota.org

Bên Em Đang Có Ta Foundation and SBTN express our deep thanks to friends and donors for contributing to our fundraiser for Ukraine – From Overseas Vietnamese, with Love. As a community of refugees, we emphasize with the Ukrainian people and understand what it’s like to flee the terror of war, the bloodshed and tears of innocents, and the resilient desire for freedom, justice and equality.

Sincerely,

Bên Em Đang Có Ta Foundation and SBTN Representative

Truc Ho

0 comments

Comments


bottom of page